sobota, 22 kwietnia 2017

Toruń - Centrum Dialogu 
Plac Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego 1

Powrót i odnowa

konferencja i szkolenie z Jonathanem Jeffesem
oraz Georginą Schoeb i Krissy Litweiler 

z parafii św. Trójcy w Londynie

 ścieżka I   - ogólna (dla wszystkich zainteresowanych)

 ścieżka II - szkoleniowa (dla zespołów prowadzących kursy)

PROGRAM

  9:30 - rejestracja

10:00 - rozpoczęcie części konferencyjnej

17:00 - zakończenie części konferencyjnej

17:30 - spotkanie otwarte o charakterze modlitewnym 

18:30 - zakończenie

prosimy o wypełnienie niniejszego formularza oraz o dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 70 zł* przelewem bankowym, ze słowami: OPŁATA KONFERENCYJNA i swoim IMIENIEM i NAZWISKIEM w tytule przelewu na rachunek bankowy naszej fundacji: 

nr rach.: 25203000451110000004117790 

opłata konferencyjna obejmuje materiały, obiad oraz lekki poczęstunek na zakończenie

formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie wstępnie przyjęte. Prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej w kwocie 70 zł / os. na rachunek 25203000451110000004117790.

* Jeśliby ktoś nie był w stanie pokryć opłaty konferencyjnej, ale czuł jednak, że temat go bardzo interesuje, może się ubiegać o częściowe lub całościowe zwolnienie z opłaty. Prosimy krótko uzasadnić swoją potrzebę w polu Uwagi.

fundacja kłos  NIP: 9562312241  REGON: 362091031  KRS: 568648  rachunek bankowy: PL 25203000451110000004117790